15/02/2017

02 ca lâm sàng: túi thừa Meckel

2 CA TÚI THỪA MECKEL: 1 CA HIẾM GẶP. Ca 1: Thoát vị nghẹt túi […]
13/02/2017

Hình ảnh lồng ruột ở người lớn

HÌNH ẢNH LỒNG RUỘT Ở NGƯỜI LỚN CA LÂM SÀNG Ca 01: bệnh nam 57 […]
13/02/2017

MRI dò hậu môn

MRI DÒ HẬU MÔN Bài PPT của Bs Cao Thiên Tượng Mục tiêu – Mô […]
10/02/2017

Hoại tử biệt lập manh tràng do thiếu máu: Ca lâm sàng

HOẠI TỬ BIỆT LẬP MANH TRÀNG DO THIẾU MÁU : CA LÂM SÀNG Bệnh nhân […]
08/02/2017

Hội chứng động mạch treo tràng trên

HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH TREO TRÀNG TRÊN Ca lâm sàng: Bệnh nhân nam 15 tuổi, […]
07/02/2017

Vài ca lâm sàng: bệnh lý ruột thừa trên CT

HÌNH ẢNH RUỘT THỪA TRÊN CT:  VIÊM, ABSCESS, U NHẦY Hình ảnh ruột thừa bình […]