04/02/2017

Khoang quanh gan: giải phẫu toàn diện và các đặc điểm CT của các bệnh lý

KHOANG QUANH GAN: GIẢI PHẪU TOÀN DIỆN VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM CT CỦA CÁC BỆNH […]
03/02/2017

Di căn hạch từ u vùng chậu: Phân loại giải phẫu, xác định đặc điểm và giai đoạn

DI CĂN HẠCH TỪ U VÙNG CHẬU: PHÂN LOẠI GIẢI PHẪU, XÁC ĐỊNH ĐẶC ĐIỂM […]
03/02/2017

Tổng quan về shock giảm thể tích máu ở người lớn

TỔNG QUAN VỀ SHOCK GIẢM THỂ TÍCH MÁU Ở NGƯỜI LỚN TÓM TẮT Shock giảm […]