18/02/2019

Thông báo số 2: V/v Hội nghị chẩn đoán hình ảnh TP. HCM mở rộng 2019

HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH HỘI CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH       […]
15/11/2017

THÔNG BÁO SỐ 1 V/v: Hội nghị Chẩn đoán Hình ảnh Tp. HCM mở rộng 2018

HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH HỘI CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH       […]