05/03/2020

Thông báo số 3 V/v: Hoãn Hội nghị Chẩn đoán Hình ảnh TP. HCM mở rộng 2020

HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH HỘI CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TP. HỒ CHÍ […]
20/11/2019

RSHCM 2020: Thông báo số 1: V/v Hội nghị chẩn đoán Hình ảnh TP.HCM mở rộng 2020

HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH HỘI CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TP. HỒ CHÍ […]
15/11/2017

THÔNG BÁO SỐ 1 V/v: Hội nghị Chẩn đoán Hình ảnh Tp. HCM mở rộng 2018

HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH HỘI CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH       […]