Chương trình hội nghị CĐHA TP HCM mở rộng 08 – 04 – 2017
08/03/2017
Siêu âm tử cung – Bs Nguyễn Quang Trọng
02/04/2017

Thư mời hội nghị chẩn đoán hình ảnh TP.HCM mở rộng 08-04-2017

Xin chia sẻ thông tin cùng các Anh, Chị về hội nghị CĐHA TP HCM ở mở rộng 08 – 04 –  2017, tại Phan Thiết – Bình Thuận

Đây là thư mời hội nghị Chẩn đoán hình ảnh tp.HCM , bản pdfvcủa hội, để các Anh, Chị có thể in thư mời này để nộp cơ quan để xin phép đi tham dự.
Ai mà  nào đi tự do,(không do cty nào mời), vui lòng đăng ký tên trước ngày 22/03/2017, qua email của bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn,  anhtuanxraynd@gmail.com

 Ngày 17 tháng 03 năm 2017

Các anh chị vui lòng download link bên dưới

Download thư mời file PDF:  trang 1,  trang 2