Lymphangioma ổ bụng: Mối tương quan hình ảnh và giải phẫu bệnh đại thể
14/02/2017
Ca lâm sàng: Đứt hổng tràng do chấn thương
15/02/2017

02 ca lâm sàng: túi thừa Meckel

2 CA TÚI THỪA MECKEL: 1 CA HIẾM GẶP.

Ca 1: Thoát vị nghẹt túi thừa Meckel ra thành bụngtrước ở hố chậu phải qua vết mổ ruột thừa cũ.
Bệnh nhân nam 51 tuổi, đau hố chậu phải, sờ thấy khối thoát vị ở vết mổ ruột thừa cũ. (Hình ảnh lấy từ khoa CĐHA bệnh viện 115).
clsmeckel
Hình 1A: Khối thoát vị ra thành bụng trước, thâm nhiễm mỡ bên trong và bờ bắt thuốc cản quang (mũi tên đỏ). Đầu tận cùng của túi thừa Meckel bắt quang mạnh và thâm nhiễm mỡ (mũi tên xanh đậm). Đoạn hồi tràng thứ nhất chứa túi thừa Meckel đi vào khối thoát vị (mũi tên xanh lơ). Đoạn hồi tràng thứ hai chứa túi thừa Meckel (đoạn trong ổ bụng), thành dày nhưng còn bắt thuốc cản quang rõ (mũi tên vàng).
clsmeckel2
Hình 1B: Túi thừa Meckel bắt quang mạnh và thâm nhiễm mỡ (mũi tên đỏ). Đoạn hồi tràng thứ nhất chứa túi thừa Meckel đi vào khối thoái vị (mũi tên xanh). Đoạn hồi tràng thứ hai chứa túi thừa Meckel (đoạn trong ổ bụng) thành dày nhưng còn bắt thuốc cản quang rõ (mũi tên vàng).
clsmeckel3
Hình 1C: Ở các lát cắt dưới nữa túi thừa Meckel bắt quang mạnh và thâm nhiễm mỡ (mũi tên đỏ). Đoạn hồi tràng thứ nhất chứa túi thừa Meckel đi vào khối thoái vị (mũi tên xanh đậm). Đoạn hồi tràng thứ hai chứa túi thừa Meckel đi vào khối thoát vị (mũi tên xanh lơ), phần hồi tràng của đoạn này ở ổ bụng thành dày (mũi tên vàng).
clsmeckel4
Hình 1D: Dịch tự do quanh lách (mũi tên đỏ). Tái tạo Sagittal (mũi tên xanh đậm).

Sau phẫu thuật: Có lỗ thoát vị ở vết mổ cũ, có 1 quai ruột non và mạc nối lớn chui vào và bị nghẹt tím. Giải phóng ruột non và mạc nối lớn, ruột non sau đắp nước ấm hồng lại, mạc nối lớn vẫn tím cắt bỏ mạc nối lớn. Thám sát thấy có túi thừa Meckel cách góc hồi manh tràng 80 cm, cắt túi thừa Meckel. Ổ bụng có khoảng 200 ml dịch vàng trong.
GPB: Viêm túi thừa Meckel cấp tính.

Ca 2 : Viêm túi thừa Meckel
bệnh nhân nam 86 tuổi, đau vùng dưới rốn lệch phải 3 ngày, sốt nhẹ.
clsmeckel5
Hình 2A: Hình ảnh túi thừa Meckel (mũi tên xanh) thông với hồi tràng (mũi tên đỏ), thành bắt thuốc cản quang mạnh, thâm nhiễm mỡ mạc treo xung quanh.
clsmeckel6
Hình 2B: Hình ảnh túi thừa Meckel (mũi tên xanh) thông với hồi tràng (mũi tên đỏ), thành bắt thuốc cản quang mạnh, thâm nhiễm mỡ mạc treo xung quanh.
clsmeckel7
Hình 2C: Vài ổ abscess nhỏ (mũi tên xanh), thâm nhiễm mỡ mạc treo rất nhiều(mũi tên đỏ).

Sau phẫu thuật: Cách góc hồi manh tràng 90 cm có túi thừa Meckel viêm mủ có giả mạc bám quanh, mạc treo và mạc và mạc nối lớn bám chặt, gốc túi thừa xuất phát gần bờ mạc treo. Mạc treo viêm sượng.

Tham khảo bài Túi thừa Meckel
Chung gia Viễn