27/06/2021

CLS: Dấu hiệu tăng đậm độ trong lòng mạch

CLS: Dấu hiệu tăng đậm độ trong lòng mạch  Huyết khối tĩnh mạch treo tràng […]
23/08/2020

VART: Hội thảo trực tuyến khuyến nghị protocols cơ bản và đặc biệt trong CHT CXK và sọ não

  CHI HỘI KỸ THUẬT ĐIỆN QUANG VÀ Y HỌC HẠT NHÂN VIỆT NAM  HỘI […]
21/08/2020

Viêm ruột thừa và thận phải lạc chỗ

Viêm ruột thừa và thận phải lạc chỗ      
02/07/2020

Thư viện ảnh: HCC đa ổ

HCC đa ổ Multifocal Hepatocellular Carcinoma