23/08/2020

VART: Hội thảo trực tuyến khuyến nghị protocols cơ bản và đặc biệt trong CHT CXK và sọ não

  CHI HỘI KỸ THUẬT ĐIỆN QUANG VÀ Y HỌC HẠT NHÂN VIỆT NAM  HỘI […]
21/08/2020

Viêm ruột thừa và thận phải lạc chỗ

Viêm ruột thừa và thận phải lạc chỗ      
02/07/2020

Thư viện ảnh: HCC đa ổ

HCC đa ổ Multifocal Hepatocellular Carcinoma  
30/06/2020

Thư viện ảnh: Viêm ruột thừa sau manh tràng dưới gan

Thư viện ảnh: Viêm ruột thừa sau manh tràng dưới gan, dính vỏ bao gan […]