03/02/2017

Trường hợp lâm sàng: Hội chứng Sturge-Weber

TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG: HỘI CHỨNG STURGE-WEBER Trường hợp lâm sàng Bệnh nhân nam 14 […]
19/01/2017

Adrenoleukodystrophy

Drenoleukodystrophy (ALD) liên kết giới tính X là một rối loạn chuyển hóa hiếm gặp […]