19/04/2017

Hình ảnh lymphoma hệ thần kinh trung ương nguyên phát

Hình ảnh lymphoma hệ thần kinh trung ương  (PCNSL) nguyên phát BS. Cao Thiên Tượng Khoa CĐHA-BVCR (bài […]
12/02/2017

MRI tuyến yên

MRI tuyến yên Bs Cao Thiên Tượng NANG TRONG YÊN “Định luật ngón cái”  Ở […]
03/02/2017

Hình ảnh tổn thương xoang hang

HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG XOANG HANG TÓM TẮT Mục đích của bài này là điểm […]