Ca lâm sàng: U cơ tuyến túi mật
10/02/2017
U mạc treo và phúc mạc
10/02/2017

Ca lâm sàng: Dị vật mạc treo

DỊ VẬT MẠC TREO: CA LÂM SÀNG

Ca 1:  (Cảm ơn Bs Bùi Hoàng Hải Thủy bệnh viện Đà Lạt đã gởi hình ảnh rất đầy đủ và đẹp, chúc anh vui vẻ hạnh phúc và hy vọng nhận được nhiều bài của anh nưa.)
klcalstuan7_1

Hình 1A: Hình siêu âm dị vật được bao quanh bằng mạc nối (mũi tên)

klcalstuan7
Hình 1B: A thì tĩnh mạch, B thì động mạch. Dị vật (mũi tên đỏ) được mạc nối bao quanh.

klcalstuan7_2
Hình 1C: Mass do mạc nối bao bọc lại, bắt thuốc cản quanh mạnh thì tĩnh mạch (mũi tên đỏ).

klcalstuan7_3
Hình 1D: Khối do mạc nối bao bọc dị vật trước và sau khi cắt bỏ (mũi tên)

klcalstuan7_4
Hình 1E:
xẻ mass ra thấy dị vật là cây tăm xỉa răng.
Ca 2: bệnh nhân nam 75 tuổi đau hạ vị trái hơn 3 ngày
(Hình ảnh CT lấy từ khoa CĐHA bv 115)

klcalstuan7_5
Hình 2A: Khối do mạc nối bao bọc dị vật (mũi tên đỏ), tụ dịch mạc treo (mũi tên xanh).  

klcalstuan7_6

Hình 2B: tái tạo coronal. Khối do mạc nối bao bọc dị vật (mũi tên đỏ), thâm nhiễm mỡ mạc treo xung quanh.

Sau mổ dị vật là cây tăm xỉa răng.

 

Post giavien