02 ca lâm sàng: túi thừa Meckel
15/02/2017
Dấu hiệu “Whirlpool” trong xoắn ruột: nhân một trường hợp
15/02/2017

Ca lâm sàng: Đứt hổng tràng do chấn thương

CA LÂM SÀNG.

Bệnh nhân nữ 19 tuổi, đi xe gắn máy bị TNGT.
ileumrupture1

Dịch, khí tự do, dạ dày chứa đầy dịch 
ileumrupture2

ileumrupture3
Hình ảnh đoạn ruột non  bị đứt rời, đường rách (mũi tên xanh), xung quanh là máu tụ

ileumrupture3-3

ileumrupture4
Hình zoom to của hình trên

ileumrupture5
Ảnh phẫu thuật: đoạn ruột non  bị đứt rời.

 

Gia Viễn