15/02/2017

Ca lâm sàng: Đứt hổng tràng do chấn thương

CA LÂM SÀNG. Bệnh nhân nữ 19 tuổi, đi xe gắn máy bị TNGT. Dịch, […]
12/02/2017

CT trong tổn thương ruột và mạc treo do chấn thương bụng kín

CT TRONG TỔN THƯƠNG RUỘT VÀ MẠC TREO DO CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN Bài PPT […]
03/02/2017

Tổng quan về shock giảm thể tích máu ở người lớn

TỔNG QUAN VỀ SHOCK GIẢM THỂ TÍCH MÁU Ở NGƯỜI LỚN TÓM TẮT Shock giảm […]