21/04/2019

Giải phẫu gan trên hình ảnh CT- Bs CKII Dương Huỳnh Thiện

GIẢI PHẪU GAN TRÊN HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH Bs CKII Dương Huỳnh Thiện […]
10/02/2017

Ca lâm sàng: U cơ tuyến túi mật

Trường hợp lâm sàng: U cơ tuyến túi mật LÂM SÀNG. Bệnh nhân nữ 37 […]
08/02/2017

Các tổn thương gan chứa mỡ

CÁC TỔN THƯƠNG GAN CHỨA MỠ CA LÂM SÀNG Ca 1: Bệnh nhân nữ 61 […]
04/02/2017

Khoang quanh gan: giải phẫu toàn diện và các đặc điểm CT của các bệnh lý

KHOANG QUANH GAN: GIẢI PHẪU TOÀN DIỆN VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM CT CỦA CÁC BỆNH […]