02/04/2017

Siêu âm tử cung – Bs Nguyễn Quang Trọng

SIÊU ÂM TỬ CUNG “People only see what they are prepared to see.” Ralph Waldo […]
15/02/2017

Các biến chứng của thai kì sớm Ths.Bs Hà Tố Nguyên

CÁC BIẾN CHỨNG CỦA THAI KÌ SỚM Bài PPT của Ths.BS Hà Tố Nguyên, bệnh […]