08/02/2017

Ca lâm sàng: túi thừa bàng quang

CAS: TÚI THỪA BÀNG QUANG BN nam 60 tuổi, đau âm ỉ bụng trên 4 […]