26/02/2017

Hình ảnh học đánh giá chết não – Bs Cao Thiên Tượng

Hình ảnh học đánh giá chết não Bài PPT của Bs. Cao Thiên Tượng Vài […]
03/02/2017

Hình ảnh khuếch tán của não

Hình ảnh khuếch tán của não   Hình ảnh khuếch tán (DWI)cung cấp một sự […]
02/02/2017

Hình ảnh nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương

Tần suất nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương tăng lên trong những thập niên […]
01/02/2017

Tổn thương hạ đồi : Đặc điểm chẩn đoán MRI

TỔN THƯƠNG HẠ ĐỒI: CÁC ĐẶC ĐIỂM CHẨN ĐOÁN MRI TÓM TẮT Có nhiều bệnh […]