02/03/2017

Ca lâm sàng: U ác tính nguyên phát ở tim

Ca lâm sàng:  BN nam 45 tuổi, đi khám vì khó thở. Hình siêu âm […]
02/02/2017

CT đa lát cắt bóc tách động mạch chủ: tổng quan

CT ĐA LÁT CẮT VỀ BÓC TÁCH ĐỘNG MẠCH CHỦ: TỔNG QUAN   TÓM TẮT […]
02/02/2017

Dấu hiệu rãnh liên thùy không hoàn toàn

CÁC DẤU HIỆU HÌNH ẢNH: RÃNH LIÊN THÙY KHÔNG HOÀN TOÀN HÌNH ẢNH Dấu hiệu […]
24/01/2017

Dấu nến chảy (The dripping candle wax sign)

DẤU HIỆU HÌNH ẢNH: DẤU NẾN CHẢY (The dripping candle wax sign)   HÌNH ẢNH […]