02/03/2017

Ca lâm sàng: U ác tính nguyên phát ở tim

Ca lâm sàng:  BN nam 45 tuổi, đi khám vì khó thở. Hình siêu âm […]