25/11/2017

Nang buồng trứng phải

Nang buồng trứng phải (Right ovarian cyst)                 […]
23/11/2017

Thư viện ảnh: u tuyến thượng thận tăng tiết cortisol

Thư viện ảnh: U tuyến thượng thận tăng tiết cortisol Bệnh nhân nữ 24 tuổi, […]
11/11/2017

Thư viện ảnh: Hoại tử ruột do thoát vị bịt

Hoại tử ruột do  thoát vị qua lỗ bịt phải (Obturator hernia ) BN nữ […]
08/11/2017

Xoắn đại tràng sigma

Thư viện ảnh: Xoắn đại tràng sigma, dạng tắc ruột quai kín (sigmoid volvulus) Bệnh […]