18/04/2024

Ca lâm sàng: Lạc nội mạc tử cung gây dính tắc ruột non.

Ca lâm sàng: Lạc nội mạc tử cung gây dính tắc ruột non. Bệnh nhân […]
27/06/2021

CLS: Dấu hiệu tăng đậm độ trong lòng mạch

CLS: Dấu hiệu tăng đậm độ trong lòng mạch  Huyết khối tĩnh mạch treo tràng […]
21/08/2020

Viêm ruột thừa và thận phải lạc chỗ

Viêm ruột thừa và thận phải lạc chỗ      
02/07/2020

Thư viện ảnh: HCC đa ổ

HCC đa ổ Multifocal Hepatocellular Carcinoma