21/08/2020

Viêm ruột thừa và thận phải lạc chỗ

Viêm ruột thừa và thận phải lạc chỗ      
02/07/2020

Thư viện ảnh: HCC đa ổ

HCC đa ổ Multifocal Hepatocellular Carcinoma  
30/06/2020

Thư viện ảnh: Viêm ruột thừa sau manh tràng dưới gan

Thư viện ảnh: Viêm ruột thừa sau manh tràng dưới gan, dính vỏ bao gan […]
28/06/2020

Thư viện ảnh: VRT hoại tử mủ

Thư viện ảnh: VRT hoại tử mủ Necrotising appendicitis