19/04/2017

Hình ảnh lymphoma hệ thần kinh trung ương nguyên phát

Hình ảnh lymphoma hệ thần kinh trung ương  (PCNSL) nguyên phát BS. Cao Thiên Tượng Khoa CĐHA-BVCR (bài […]
05/03/2017

Ứng dụng kỹ thuật Dixon MRI cơ xương khớp

Ứng dụng kỹ thuật Dixon trong MRI cơ xương khớp BS. Cao Thiên Tượng Mở đầu […]
26/02/2017

Hình ảnh học đánh giá chết não – Bs Cao Thiên Tượng

Hình ảnh học đánh giá chết não Bài PPT của Bs. Cao Thiên Tượng Vài […]
26/02/2017

Kỹ thuật MRI động học sàn chậu- defecography

CHT ĐỘNG HỌC SN CHẬU MRI DEFECOGRAPHY 10-2009 Bài PPT  (Bs Cao Thiên Tượng) CHỈ […]