05/03/2017

Ứng dụng kỹ thuật Dixon MRI cơ xương khớp

Ứng dụng kỹ thuật Dixon trong MRI cơ xương khớp BS. Cao Thiên Tượng Mở đầu […]
02/02/2017

Hình ảnh sụn chêm

HÌNH ẢNH SỤN CHÊM TÓM TẮT Khi đưa ra cách điều trị tổn thương sụn […]