31/01/2017

Phản ứng màng xương

PHẢN ỨNG MÀNG XƯƠNG   Phản ứng màng xương xảy ra khi vỏ xương phản […]
23/01/2017

Một vài dấu hiệu x quang

MỘT VÀI DẤU HIỆU X QUANG DẤU CHẤM TRÒN (Polka-dot sign) HÌNH ẢNH Dấu hiệu […]