26/02/2017

Hình ảnh học đánh giá chết não – Bs Cao Thiên Tượng

Hình ảnh học đánh giá chết não Bài PPT của Bs. Cao Thiên Tượng Vài […]
18/02/2017

Hội nghị Chẩn đoán hình ảnh TP HCM mở rộng 2017

HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH  HỘI CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH THÔNG BÁO SỐ […]