06/02/2017

Gastrointestinal stromal tumors (phần 1)

Gastrointestinal stromal tumors (phần 1) CA LÂM SÀNG: bệnh nhân nam 31 tuổi, đau bụng […]
05/02/2017

Xoắn đường tiêu hóa : các biểu hiện hình ảnh học

Xoắn đường tiêu hóa : các biểu hiện hình ảnh học Xoắn đường tiêu hóa, […]
02/02/2017

Dấu hiệu rãnh liên thùy không hoàn toàn

CÁC DẤU HIỆU HÌNH ẢNH: RÃNH LIÊN THÙY KHÔNG HOÀN TOÀN HÌNH ẢNH Dấu hiệu […]
31/01/2017

Phản ứng màng xương

PHẢN ỨNG MÀNG XƯƠNG   Phản ứng màng xương xảy ra khi vỏ xương phản […]