VART: Hội thảo trực tuyến khuyến nghị protocols cơ bản và đặc biệt trong CHT CXK và sọ não
23/08/2020
CLS: Hội chứng Budd – Chiari
26/08/2021

CLS: Dấu hiệu tăng đậm độ trong lòng mạch

CLS: Dấu hiệu tăng đậm độ trong lòng mạch

 Huyết khối tĩnh mạch treo tràng trên gây nhồi máu ruột non

Ca lâm sàng:

Người bệnh 25 tuổi, nam

 

Hình 1: CT thì plain và vein. Huyết khối tăng đậm độ trong lòng TMTT trên. Thành ruột non dày phù nề

Hình 2: CT thì plain và vein. Huyết khối tăng đậm độ trong lòng TMTT trên. Thành ruột non dày phù nề

Hình 3: CT thì plain và vein. Huyết khối tăng đậm độ trong lòng TMTT trên. Thành ruột non dày phù nề

Hình 4: CT thì plain và vein. Huyết khối tăng đậm độ trong lòng TMTT trên. Thành ruột non dày phù nề

Hình 5 : CT thì vein. Thành ruột non dày phù nề, có quai ruột bắt thuốc rất kém, dịch xung quanh

Hình 6 : Dịch quanh gan và túi cung

Huyết khối TM cửa TMTT trên gây nhồi máu hoại tử ruột non 

 

Kết luận CT: nhồi máu hoại tử ruột non do huyết khối TMTT trên

Sau phẫu thuật: Ruột non cách góc Treizt 20 cm, hoại tử tím đen, thành dày, có huyết khối trong lòng mạch, đoạn hoại tử dài 1m 10.

 

Bàn luận

Phân biệt tắc động mạch và tĩnh mạch trên CT

 

Xem thêm bài: Tắc mạch máu treo tràng trên

 

Chung Gia Viễn