Thông báo số 3 V/v: Hoãn Hội nghị Chẩn đoán Hình ảnh TP. HCM mở rộng 2020
05/03/2020
Thư viện hình ảnh: Vỡ khối tá tụy
28/04/2020

Thư viện ảnh : Tắc hồi tràng

Thư viện ảnh: Tắc hồi tràng

Bệnh nhân nam 20 tuổi, nhập viện đau bụng đột ngột 

Hình 1: Hình ảnh mực nước hơi, A hình định vị CT, B hình x quang bụng đứng

Hình 2: Đoạn hồi tràng dãn chứa dịch khí

Hình 3: Điểm chuyển tiếp đoạn hồi tràng dãn – xẹp

Hình 4: đoạn hồi tràng sau chỗ tắc, là một dải xẹp nhưng vẫn còn hơi

Hình 5: Coronal, vùng chuyển tiếp

Hình 6: Các quai ruột non dãn.

Video series CT

 

Sau mổ: xoắn hồi tràng