Các biến chứng của thai kì sớm Ths.Bs Hà Tố Nguyên
15/02/2017
Kỹ thuật MRI động học sàn chậu- defecography
26/02/2017

Hội nghị Chẩn đoán hình ảnh TP HCM mở rộng 2017

HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH 

HỘI CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

THÔNG BÁO SỐ 2 

V/v: Hội nghị Chẩn đoán Hình ảnh Tp. HCM mở rộng 2017 

Kính gửi: Bác sỹ, Kỹ thuật viên khoa CĐHA và Y học Hạt nhân

 
Nhằm cập nhật thông tin và kiến thức trong CĐHA và YHHN, Hội Chẩn đoán Hình ảnh Tp. HCM sẽ tổ chức “Hội nghi Khoa Học CĐHA Tp. HCM mở rộng 2017”. 

 
Thời gian: Ngày 08/04/2017
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị TTC Palace
01 Từ Văn Tư, Thành phố Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận

Nội dung:
– Bài giảng cập nhật kiến thức CĐHA và YHHN trong bệnh lý các hệ cơ quan.
– Các bài nghiên cứu khoa học trình bày dưới dạng poster.

 Sinh hoạt KHKT sẽ được tổ chức hai hội trường, một hội trường về chẩn đoán và 1 hội trường về kỹ thuật hình ảnh.
Kính mời Quý vị tham gia Hội nghị và đóng góp trình bày các poster nghiên cứu khoa học.
Moi thông tin, thắc mắc xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email:

 
anhtuanxraynd@gmail.com.

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 10 tháng 02 năm 2017
Tổng thư ký

 

 

Bs. NGUYỄN ANH TUẤN