Hội nghị Chẩn đoán hình ảnh TP HCM mở rộng 2017
18/02/2017
Hình ảnh học đánh giá chết não – Bs Cao Thiên Tượng
26/02/2017

Kỹ thuật MRI động học sàn chậu- defecography

CHT ĐỘNG HỌC SN CHẬU
MRI DEFECOGRAPHY
10-2009 Bài PPT  (Bs Cao Thiên Tượng)

CHỈ ĐỊNH
CHỐNG CHỈ ĐỊNH

CHUẨN BỊ BN

BN được uống thuốc xổ trước 01 ngày.
BN đi tiểu trước khi chụp 15′.
Giải thích kỹ về thủ thuật sẽ thực hiện với BN.
02 nhân viên thực hiện thủ thuật.
BN phải hợp tác tốt.

CHUẨN BỊ DỤNG CỤ
GEL 200-250ml. Ống tiêm 50, 10 ml
Foley. tả khăn giấy, găng tay

TEST NGHIỆM PHP VALSALVA

Quy trình thực hiện 
BN nằm trên bàn.
Bơm 20-50ml gel vào âm đạo.
Bơm 150 – 180 ml gel vào hậu môn RT FOLEY V CHO BN MANG TẢ.
Rút ống Foley và cho BN mang tả

 

defeco1

Hình 1. Ống hậu môn

Hướng cắt sagittal. Hình 2

 

defeco2

Hình 2

Hương cắt Coronal. 

 

defeco3

Hình 3

Hướng cắt  tranversal

 

defeco4

Hình 4

Các xung được sử dụng

T2-HASTE.
T2-TRUFISP.

PROTOCOL
Tư thế BN. Coil

1- LOCALIZER

 

defeco5

Hình 5

2-T2-HASTE-SAG 15sl-Normal.

 

defeco6

Hình 6

 

 

defeco7

Hình 7. A, 3- T2-HASTE – COR – 24sl. B, 4-T2-HASTE-SAG-1 SL. C, 5-T2-TRUFISP-SAG- SQUEEZING. C,

 

defeco8

Hình 8. A, 6-T2-TRUFISP-SAG- STRAINING. B, 7-T2-HASTE-TRA- NORMAL. C, 8-T2-HASTE-TRA- VALSALVA.

 

defeco9

 

Hình 9. 9-T2-TRUFISP-COR- STRAINING.

PROTOCO

1-LOCALIZER

2-T2-HASTE-SAG 15sl-Normal.

3- T2-HASTE-COR-24sl. 

4-T2-HASTE-SAG-1 SL.

5-T2-TRUFISP-SAG- SQUEEZING.

6-T2-TRUFISP-SAG- STRAINING.

7-T2-HASTE-TRA- NORMAL.

8-T2-HASTE-TRA- VALSALVA.

9-T2-TRUFISP-COR- STRAINING.

video037.avi

 

ĐÁNH GIÁ SÀN CHẬU
Một số khái niệm

 

defeco10

Hình 10. A, Góc hậu môn trực tràng. B, Đường mu cụt (PCL). C, Độ mở sàn chậu-đường H. D, Độ hạ xuống của sàn chậu– đường MSA

 

SÀN CHẬU
SA CÁC CƠ QUAN VÙNG CHẬUSA SÀN CHẬU

Độ Độ mở sàn chậu Độ hạ xuống sàn chậu
0 <6cm 0-2cm
1 6-8 cm 2-4cm
2 8-10cm 4-6cm
3 >10cm >6cm

defeco11

Hình 11
 SA CÁC CƠ QUAN VÙNG CHẬU
*Độ 1: phần thấp nhất của cơ quan nằm dưới PCL <3cm

*Độ 2: phần thấp nhất của cơ quan nằm dưới PCL từ 3-6cm

*Độ 3: phần thấp nhất của cơ quan nằm dưới PCL >6cm

 

defeco12

Hình 12

Đánh giá túi sa
 Độ 1: độ sâu túi sa <2cm
 Độ 2: độ sâu túi sa 2-4cm
 Độ 3:độ sâu túi sa >4cm

 

defeco13

Hình 20

Một số điểm cần đánh giá trên phim MRI động học sàn chậu
 Góc hậu môn trực tràng qua các thì
 Đường H
 Đường M
 Độ sa sàn chậu
 Sa các cơ quan trong vùng chậu
 Bất thường hình thái
 Khả năng tống gel trong quá trình khảo sát

 

Hết