21/08/2020

Viêm ruột thừa và thận phải lạc chỗ

Viêm ruột thừa và thận phải lạc chỗ      
02/07/2020

Thư viện ảnh: HCC đa ổ

HCC đa ổ Multifocal Hepatocellular Carcinoma  
30/06/2020

Thư viện ảnh: Viêm ruột thừa sau manh tràng dưới gan

Thư viện ảnh: Viêm ruột thừa sau manh tràng dưới gan, dính vỏ bao gan […]
28/06/2020

Thư viện ảnh: VRT hoại tử mủ

Thư viện ảnh: VRT hoại tử mủ Necrotising appendicitis    
24/06/2020

Thư viện ảnh: Tắc ruột do u đại tràng dạng vòng nhẫn

Tắc ruột do u đại tràng dạng vòng nhẫn  Bowel obstruction due to signet- ring […]
15/06/2020

Song thai ngoài tử cung một bên

Song thai ngoài tử cung một bên Unilateral twin tubal ectopic pregnancy