CT trong tổn thương ruột và mạc treo do chấn thương bụng kín
12/02/2017
MRI dò hậu môn
13/02/2017

MRI tuyến yên

MRI tuyến yên

Bs Cao Thiên Tượng

MRI tyen1

NANG TRONG YÊN

MRI tyen2

“Định luật ngón cái” 
Ở những người có nội tiết bình thường, tổn thương tuyến yên < 2mm, gần như luôn luôn là phát hiện tình cờ và không quan trọng.

Nang tuyến yên

MRI tyen3

MRI tyen4

Đóng vôi tuyến yên

MRI tyen5

Gai xương yên

MRI tyen5

Kissing động mạch cảnh trong

MRI tyen7

Hố yên trống

MRI tyen8

Tăng sản tuyến yên

MRI tyen9

 

U tuyến yên kích thước nhỏ

• Kích thước dưới 10 mm . Điển hình: giảm tín hiệu trên T1W, tăng tín hiệu trên T2W
• 75-80% u tuyến yên tiết hormon. U tuyến yên tiết prolactin thường gặp nhất. LS: Vô kinh và tiết sữa.

MRI tyen11MRI tyen10

 

 

 

Microadenoma  hình ảnhMRI tyen12
• T1W trước tiêm: vùng tín hiệu thấp hình tròn, oval, dẹt, tam giác [75%]
• Một số u tăng tín hiệu trên T1W [xuất huyết].
• Tăng tín hiệu trên T2W [80%]
• U tiết GH giảm hoặc đồng tín hiệu trên T2W.
• 5-10% chỉ phát hiện được trên hình sau tiêm Gd.
• Dynamic tuyến yên tăng độ nhạy thêm 10%

• Lồi bờ, hoành yên khu trú                                                                    Giảm tín hiệu trên T1W
• Lệch cuống tuyến yên                                                                     

  MRI tyen13

Tăng tín hiệu trên T1W

 

 

 

 

 

MRI tyen14

 

Tăng tín hiệu một phần trên T2W

 

 

 

Gỉam tín hiệu trên T2WMRI tyen15-1MRI tyen15MRI tyen16

 

 

 

 

 

 

 

Độ nhạy toàn bộ của MRI để phát hiện microadenoma đến 90%

 

MRI tyen17

U tiết cortisol
• Bệnh Cushing
• Tổn thương rất nhỏ
• Độ nhạy của MRI 50-60%
• Lấy máu tĩnh mạch xoang hang và/hoặc  xoang đá dưới

 

MRI tyen18

U xuất huyết

 

 

 

 

 

MRI tyen19

Bình thường!!!!
• Dậy thì, đặc biệt nữ
• Kinh nguyệt
• Có thai
• Tuần đầu sau sinh

 

 

 

 

Dynamic tuyến yên

Liều thuốc Gd cho dynamic tuyến yênRadiology 1991; 180:779-784

MRI tyen20

Bs Cao Thiên Tượng