01/02/2017

Hình ảnh bệnh lý thoái hóa cột sống

HÌNH ẢNH BỆNH LÝ THOÁI HÓA CỘT SỐNG   Thoái hóa cột sống có thể […]
31/01/2017

Danh pháp và thuật ngữ viết báo cáo chuẩn của thoát vị đĩa đệm

DANH PHÁP VÀ THUẬT NGỮ VIẾT BÁO CÁO CHUẨN CỦA THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM Bệnh […]
31/01/2017

Đánh giá MRI cốt sống: nhiễm trung hay giả nhiễm trùng

ĐÁNH GIÁ MRI CỘT SỐNG: NHIỄM TRÙNG HAY GIẢ NHIỄM TRÙNG    TÓM TẮT MRI […]
31/01/2017

Tiếp cận hệ thống đọc kết quả MRI cột sống lưng

TIẾP CẬN HỆ THỐNG ĐỂ ĐỌC KẾT QUẢ MRI CỘT SỐNG THẮT LƯNG   Chụp […]