09/10/2022

RSHCM Thông báo số 2: Hội nghị Chẩn đoán Hình ảnh TP. HCM mở rộng 28-29/10/2022

  HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH HỘI CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TP. HỒ […]
23/08/2020

VART: Hội thảo trực tuyến khuyến nghị protocols cơ bản và đặc biệt trong CHT CXK và sọ não

  CHI HỘI KỸ THUẬT ĐIỆN QUANG VÀ Y HỌC HẠT NHÂN VIỆT NAM  HỘI […]
05/03/2020

Thông báo số 3 V/v: Hoãn Hội nghị Chẩn đoán Hình ảnh TP. HCM mở rộng 2020

HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH HỘI CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TP. HỒ CHÍ […]
20/11/2019

RSHCM 2020: Thông báo số 1: V/v Hội nghị chẩn đoán Hình ảnh TP.HCM mở rộng 2020

HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH HỘI CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TP. HỒ CHÍ […]
15/11/2017

THÔNG BÁO SỐ 1 V/v: Hội nghị Chẩn đoán Hình ảnh Tp. HCM mở rộng 2018

HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH HỘI CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH       […]