28/04/2020

Thư viện ảnh : Tắc hồi tràng

Thư viện ảnh: Tắc hồi tràng Bệnh nhân nam 20 tuổi, nhập viện đau bụng […]