Thư viện hình ảnh: Vỡ khối tá tụy
28/04/2020
Thư viện ảnh: Viêm ruột thừa quặt ngược dưới gan
29/04/2020

Thư viện ảnh: U não

U não: Lymphona ddx GB

Bệnh nhân nam 54 tuổi, yếu nửa người trái.

Video