THÔNG BÁO SỐ 1 V/v: Hội nghị Chẩn đoán Hình ảnh Tp. HCM mở rộng 2018
15/11/2017
Nang buồng trứng phải
25/11/2017

Thư viện ảnh: u tuyến thượng thận tăng tiết cortisol

Thư viện ảnh: U tuyến thượng thận tăng tiết cortisol

Bệnh nhân nữ 24 tuổi, hội chứng Cushing