Thư viện ảnh: polyp lòng tử cung
13/06/2020
Thư viện ảnh: Tắc ruột do u đại tràng dạng vòng nhẫn
24/06/2020

Song thai ngoài tử cung một bên

Song thai ngoài tử cung một bên

Unilateral twin tubal ectopic pregnancy