Viêm ruột thừa và thận phải lạc chỗ
21/08/2020
CLS: Dấu hiệu tăng đậm độ trong lòng mạch
27/06/2021

VART: Hội thảo trực tuyến khuyến nghị protocols cơ bản và đặc biệt trong CHT CXK và sọ não

 

CHI HỘI KỸ THUẬT ĐIỆN QUANG VÀ Y HỌC HẠT NHÂN VIỆT NAM 

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN NGÀY 22 – 08 – 2020

KHUYẾN NGHỊ PROTOCOLS CƠ BẢN VÀ ĐẶC BIỆT TRONG CHT CƠ XƯƠNG KHỚP VÀ SỌ NÃO

 

Đã xin phép và đã được chấp thuận cho chia sẻ của Chi hội VART. Chân thành cảm ơn Chi hội VART và các giảng viên đã tổ chức buổi hội thảo bổ ích.

Download bài giảng file PDF

Bài 1: Clinical MSK protocol Essentials file PDF 

Bài 2  MRI chức năng trong MSK file PDF 

Bài 3 Các chuỗi xung MRI não và protocol 

Xem trên youtube playlist: Xem theo danh mục

Link file MP3 (chỉ nghe): Download

Link download từ drive.google

Phần 1: Clinical MSK protocol Essentials Bs Mã Nguyễn Minh Tùng

Phần 2: MRI chức năng trong MSK Bs Mã Nguyễn Minh Tùng

Phần 3: Tham luận của BTC về hai bài CXK Bs Mã Nguyễn Minh Tùng

Phần 4: Các chuỗi xung MRI não và protocol – Bs Cao Thiên Tượng

Phần 5: Tham luận của BTC về bài sọ não của Bs Cao Thiên Tượng

Phần 6: Thảo luận Học viên và Diễn giả 22-08-2020

Phần 7: Kết thúc hội thảo và CME 22-08-2020

 

Xem từng phần:

Phần 1: Clinical MSK protocol Essentials Bs Mã Nguyễn Minh Tùng 

 

Phần 2: MRI chức năng trong MSK Bs Mã Nguyễn Minh Tùng 

 

Phần 3: Tham luận của BTC về hai bài CXK Bs Mã Nguyễn Minh Tùng

 

Phần 4: Các chuỗi xung MRI não và protocol – Bs Cao Thiên Tượng

 

Phần 5: Tham luận của BTC về bài sọ não của Bs Cao Thiên Tượng

 

 Phần 6:  Thảo luận Học viên và Diễn giả 22-08-2020

 

 Phần 7: Kết thúc hội thảo và CME 22-08-2020