Thư viện ảnh : Tắc hồi tràng
28/04/2020
Thư viện ảnh: U não
28/04/2020

Thư viện hình ảnh: Vỡ khối tá tụy

Thư viện hình ảnh: Vỡ khối tá tụy

Bệnh nhân nam 1954, chấn thương bụng do TNGT

Hình 1: Dịch quanh gan, lách, mạc treo. Thành ruột non dày (hình B).

Hình 2: Đầu tụy và tá tràng ranh giới không rõ 

Hình 3: Bóng khí tự do

Video CT

 

Sau mổ: Vỡ tá tràng, rách đầu tụy